Dobrodošli na našu web stranicu, posvećenu fiskalizaciji u FBiH!!!

Poduzeće M I L - export d.o.o. je ovlašteno za distribuciju, instalaciju (inicijalnu fizaklizaciju) i servisiranje fiskalnih kasa i printera.
U dosadašnjem radu poduzeća M I L - export d.o.o., brojni su uspješno realizirani projekti. Iz toga je proizašlo mnogo zadovoljnih klijenata.

To isto želimo da učinimo i sada!!!
Sa našim posebno osposobljenim kadrom za proces fiskalizacije, mi ćemo Vam ovaj proces pokušati olakšati i omogućiti Vam najlakši prijelaz sa dosadašnjeg načina poslovanja, na novi, Zakonom propisani, temeljen na fiskalnim kasama.
Kao što znate, veliki dio poslovnih subjekata u našoj zemlji je obvezan na uvođenje fiskalnih kasa/printera. Tu smo mi da Vam pomognemo u tome!!!

Kod nas na jednom mjestu možete dovršiti kompletan proces fiskalizacije. Od kupnje fiskalnih uređaja, do inicijalne fiskalizacije uređaja, ugovaranja podatkovnih tarifa sa telekom operaterima i ugovaranja servisiranja. Svi ovi procesi, po Zakonu su obvezni.

U tijeku uvođenja fiskalnih kasa/printera u Vaše poslovne jedinice, izvršit ćemo obuku za rad Vašeg osoblja, koje će biti tada spremno za rad na ovaj način.

Po završetku procesa fiskalizacije koji ćemo obaviti kod Vas, na raspolaganju Vam je 15 dana besplatne podrške za sve probleme na koje ćete naići, a koje ćemo Vam mi u najkraćem roku pomoći riješiti.

Posjetite naš portal namijenjen fiskalizaciji i uvjerite se u najširu ponudu i garantirano najkvalitetnije i ujedno najpovoljnije uređaje na tržištu.

Nemojte dozvoliti da Vam proces fiskalizacije zadaje glavobolje!!! Pozovite nas i riješite svoje probleme na najjednostavniji i najbezbolniji način.


Budite i Vi jedan od naših mnogih zadovoljnih klijenata.

M I L - export d.o.o.

Kontakt


Ime i prezime:  
Adresa (ulica i mjesto):  
Telefon:  
E-mail:  
Naslov poruke:  
Poruka:  
Sigurnosni kod:  
    Ukoliko ne raspoznajete sve znakove sigurnosnog koda kliknite na sliku. Sva polja su obavezna.

   
Šta je fiskalizacija?
Proces fiskalizacije podrazumijeva cjelokupni proces uvođenja i funkcioniranja fiskalnih sistema. Zakon o fiskalnim sustavima FBiH definira ovaj proces kao stavljanje fiskalne kase ili drugog fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja ostvarenog prometa definirano zakonskim i podzakonskim aktima. Fiskalizacija znači da će poreski obveznici, definisano Zakonom, morati uvesti uređaje za evidentiranje ostvarenog prometa. Fiskalizacija se provodi u ovlaštenom servisu u nazočnosti ovlaštenog servisera i predstavnika poreske uprave. Kasa se ne može upotrebljavati prije fiskalizacije.

Šta je fiskalna kasa? I u čemu je razlika u odnosu na registar kasu?
Fiskalna kasa je u stvari registar kasa sa fiskalnom memorijom i namijenjena je za registriranje podataka o vrijednosti prodatih proizvoda i izvršenih usluga koji se na odgovarajući način priopćavaju kupcu, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnim trakama i periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji, o čemu se izrađuju odgovarajući izveštaji.

Šta je fiskalni printer (FP)?
Ukoliko trgovina koristi takozvane POS sisteme odnosno PC računare umjesto fiskalnih kasa postoji mogućnost dodavanja fiskalnog printera sistemu. FP ima potpuno istu funkcionalnost kao i FK, osim naravno neophodnosti tastature za unos podataka. On komunicira sa računarom specifičnim protokolom i softver računara mora podržavati konkretan tip fiskalnog printera. FP ima svoju bazu podataka o artiklima i uslugama koje se prodaju. Ova baza može se puniti prilikom same prodaje iz softverske aplikacije, ali preporuka je da se napuni prije same prodaje da bi se smanjila mogućnost blokiranja prodaje zbog neprilagođenosti zahtjevima prodaje preko FP.

Šta je fiskalni modul, memorija?
Fiskalni modul se nalazi u fiskalnom uređaju i predstavlja posebno ugrađenu fiskalnu memoriju u kojoj se smještaju podaci o ostvarenom prometu, i iz koje se iščitavaju podaci po zahtjevu Poreske uprave. Svaki memorijski modul ima svoj broj i on se unosi u FK. Kada se fiskalni modul napuni podacima (za oko 5 godina), kada se vrši promjena adrese prodajnog mjesta ili naziva poreskog obveznika itd . fiskalni modul se mijenja.

Šta je GPRS terminal?
Terminal je uređaj za komunikaciju između fiskalnog uređaja i servera PU sa ciljem slanja podataka o izvršenom prometu za određeni period, koristeći GPRS usluge operatera mobilne telefonije.

Šta je softverska aplikacija?
Sofverska aplikacija jeste program koji prodavci koriste ili namjeravaju koristiti, prilikom prodaje roba i usluga preko računara. Programeri moraju prilagoditi svoje softverske aplikacije da bi mogle da komuniciraju sa licenciranim softverom koji dolazi uz FP i preko njega vrše prodaju.

Da li može neka postojeća kasa biti fiskalizirana?
Nijedna registar kasa korištena do sada ili nova, koja nije dobila atest od laboratorije za atestiranje FK, ne može biti fiskalizirana. Dakle nijedna postojeća registar kasa neće moći da se fiskalizira.

Da li može neki postojeći printer da postane fiskalni?
Nijedan POS printer korišten do sada ili nov, koji nije dobio atest od laboratorije za atestiranje FP, ne može biti fiskaliziran. Dakle nijedan postojeći printer neće moći da se fiskalizira.

Tko je ovlašteni proizvođač?
Ovlašteni proizvođač je pravno lice koje je registrovano od strane ministarstva Financija FBIH za proizvodnju ili uvoz određenog tipa fiskalnog sustava u F BIH.

Tko je ovlašteni distributer?
Ovlašteni distributer je pravno lice koje je ovlašteni proizvođač ovlastio za zaključivanje ugovora s obveznikom o kupovini fiskalnih proizvoda, kao i poduzimanje drugih radnji propisanih zakonom.

Ko je ovlašteni servis? Ovlašteni servis je pravno lice koje je ovlašteni proizvođač ovlastio za zaključivanje ugovora sa obveznikom o servisiranju fiskalnih proizvoda i pružanju tehničke podrške obvezniku za korištenje fiskalnih proizvoda, kao i poduzimanje drugih radnji propisanih zakonom.

Osnovne karakteristike uređaja. Broj artikala za unos, širina papira za printanje, broj tastera na tastaturi, izgled ekrana, broj karaktera za nazive artikla, brzina printanja računa ...

Na koji način odabrati fiskalni uređaj? Fiskalni uređaj se odabira kod ovlaštenog distributera po vlastitom odabiru kupca na osnovu karekteristika uređaja i potreba kupca, a zatim se preko ovlaštenog servisa podnosi zahtjev za fiskalizaciju poreznoj upravi. Na zakazani datum od strane PU, u ovlaštenom servisu obavlja inicijalna fiskalizacija fiskalnog uređaja.

Da li se može nastaviti raditi sa računarom, šta sa aplikacijom koja već postoji? Da. Rad sa postojećom aplikacijom je moguć, i jednostavno je uskladiti postojeću aplikaciju i fiskalni uređaj. Potrebno je obratiti se programerskoj kući od koje je nabavljen program koji se koristi, da bi se prilagodio određenom tipu fiskalnog printera.

Tko sve mora uvesti kasu? Kasu mora uvesti svako lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet robe, odnosno za pružanje usluga, dužno je da registrira svaki pojedinačni promet robe i usluga preko fiskalne kase i prijenos podataka preko terminala do servera PU, a u slučaju da koriste nadređeni računar, zadavanje komandi fiskalnoj kasi je dužno vršiti pomoću softverske aplikacije.

Tko ne mora uvesti kasu?
Kasu ne moraju uvesti lica koja se bave sljedećim djelatnostima:
a) samostalnog poljoprivrednog proizvođača, u slučaju prodaje vlastitih
poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i obiteljskom poljoprivrednom gazdinstvu,
b) vlasnika samostalne zanatske radnje, u slučaju prodaje vlastitih proizvoda, umjetničkog i starog obrta i domaće radinosti na pijačnim tezgama i sličnim objektima,
c) banke i osiguravajuća društva,
d) energetska, komunalna, telekomunikacijska i druga poduzeća koja naknadu za prodatu robu, odnosno pružene usluge, naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, grijanje, voda, telefon i dr.),
e) poštanske aktivnosti i prijevoz, te isporuku poštanskih pošiljki,
f) obvezno socijalno osiguranje,
g) djelatnost vjerskih organizacija,
h) umjetničko i književno stvaralaštvo i scensku umjetnost,
i) rad umjetničkih ustanova,
j) djelatnost biblioteka,
k) djelatnost arhiva,
l) djelatnost muzeja,
m) prodaju preko automata,
n) djelatnost čistača cipela i nosača
o) djelatnosti obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje i visoko).

Kakve su sankcije za nepoštivanje Zakona?
Sankcije za nepoštivanje Zakona su sljedeće:
- Novčana kazna od 1.000 KM do 30.000 KM, zavisno od težine prekršaja za pravna lica
- Novčana kazna od 50 KM za fizička lica ukoliko ne sačuvaju ili ne uzmu račun,
- Kaznenom mjerom zabrane prometa fiskalnim sistemima i fiskalnim proizvodima na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Da li postoji više distributera?
U jednom gradu postoji više distributera od istog proizvođača, ali servisa će biti manje.

Tko unosi artikle u fiskalnu kasu?
Unos artikala i njihovih cijena može vršiti i korisnik kase pomoću tastature. Korisnik može kupiti i odgovarajući softver, pomoću kojeg se vrši povezivanje kasa sa PC računarima i ostavlja se mogućnost samom korisniku da unosi podatke u bazu artikala preko računara.

Da li je moguće u kasi-printeru evidentirati vraćenu/reklamiranu robu?
Jeste, izdavanjem reklamiranog računa preko fiskalne kase ili printera.

Da li mi je potreban Skener-Bar kod čitač?
Skener – čitač Barkoda je uređaj koji olakšava prepoznavanje i očitavanje pretštampanih kodova na ambalaži – pakovanju robe. Ukoliko je roba u prodavnici predkodirana i ukoliko želite da brže uslužite krajnjeg kupca, skener je poželjan. Pored toga skener sprječava pogrešnu identifikaciju artikala.

Šta je potrebno da promijenim u svom programu da bi radio sa fiskalnim printerem ?
Morate promijeniti logiku kako evidentirate artikle. Morate uskladiti izgled računa sa pravilnikom uz Zakon o fiskalizaciji. Morate porezne grupe uskladiti s onima iz Zakona o fiskalizaciji, morate obezbijediti JEDINSTVEN NAZIV artikla, jer Zakon ne dozvoljava da dva ili više artikla imaju isti naziv. Morate obezbijediti printanje reklamiranog računa.

Šta da radim kada u toku naplate računa nestane papira u Fiskalnom printeru ?
Ugasite fiskalni printer, zamijenite papir, ponovno uključite printer, program će automatski usaglasiti stanje.

Šta da radim kada u toku zatvaranja dana nestane papira u Fiskalnom printeru ?
Ugasite fiskalni printer, zamijenite papir, ponovno uključite printer, program će automatski usaglasiti stanje.

Šta da radim kada u toku printanja dnevnog izveštaja nestane papira u Fiskalnom printeru?
Ugasite fiskalni printer, zamijenite papir, ponovno uključite printer, program će automatski početi printati OD POČETKA dnevni izveštaj.

Kako da znam da je papir u Fiskalnom printeru pri kraju ?
Koristite originalni papir za printer koji ima CRVENU BOJU kada je rolna pri kraju. Tada imate na raspolaganju još 10 cm papira. Obvezno zamijenite papir po završetku tekućeg računa.

Povremeno se dešava da Fiskalni printer odbija prihvatiti novi artikl ?
Vjerovatno Fiskalni printer ne smatra taj artikal za novi, odnosno ima ga u svojoj memoriji od ranije. Konsultirajte vašeg programera.

Šta je Fiskalni dan?
Jedan fiskalni dan počinje trenutkom PRVE PRODAJE i završava se ZAKLJUČENJEM DANA. Jedan fiskalni dan može trajati pola kalendarskog dana, 18 sati ili više kalendarskih dana.

Šta je Fiskalni isječak?
To je račun odprintan na fiskalnom printeru, koji služi kao dokaz da je obračunati porez evidentiran u fiskalnoj memoriji.

Šta je Fiskalni izveštaj?
To je skup Zakonom i uredbom propisanih izveštaja na osnovu kojih financijska kontrola vrši provjeru ispravnosti rada prodajnog mjesta u skladu sa Zakonom.

Šta je Fiskalni Logo?
Fiskalni logo predstavlja grafički prikazani znak bliže propisan Pravilnikom.

Šta je Fiskalni Mod?
Fiskalni mod je standardni način rada fiskalnog printera, kada se svaka prodaja registrira u fiskalnoj memoriji.

Šta je Identifikacioni Broj Fiskalnog Modula IBFM?
IBFM je jedinstveni broj koji dodjeljuje proizvođač fiskalnog uređaja, a koji se trajno upisuje u trenutku prefiskalizacije.

Šta je PC-POS sistem?
To je računar na kojem se izvršava prodaja u maloprodajnom objektu, opremljen nizom dodatnih uređaja, a koji je direktno povezan sa fiskalnim printerem.

Šta je PC sistem?
To je računar u maloprodajnom objektu na kome se vrši obrada drugih podataka i koji nije povezan sa fiskalnim printerem.

Serijski broj FP ili FK?
Serijski broj Fiskalnog printera koji se dobija direktno kod proizvođača i jedinstveno identificira uređaj na tržištu.